Wetgeving

Nederland

In Nederland staat de plaats van de speed pedelec op de weg nog ter discussie. Echter sinds 1 juli 2017 gelden onderstaande regels. Er zijn minimale voorwaarden waar deze fietsen, die vallen onder de categorie bromfietsen, aan moeten voldoen, .

Regels om een speedpedelec te bezitten en te rijden:

 • Je moet minimaal 16 jaar zijn.
 • Net als bij de bromfiets, moet je voor een speed pedelec minimaal een bromfietsrijbewijs (AM) hebben.
 • Een gele kentekenplaat op jouw speedpedelec is verplicht, het kentekenbewijs hoor je bij je te hebben.
 • Je moet een goedgekeurde helm dragen. Dat is volgens norm ECE 22.05, of een goedgekeurde speedpedelec helm met norm NTA 8776:2016.
 • Elektrische ondersteuning mag blijven werken tot de snelheid van 45 kilometer per uur.
 • De motor heeft een maximaal vermogen van 4 kW.
 • Op de speed pedelec moet een achteruitkijkspiegel gemonteerd zijn aan de linkerkant.
 • De fiets moet voorzien zijn van een remlicht.
 • De fiets heeft een claxon.
 • Een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) hoort u te hebben.
 • Speed pedelecs moeten vanaf 1 januari 2018 volgens de norm 168/2013 goedgekeurd zijn. De eerdere 2002/24-norm is niet meer van toepassing.

Volgens de Rijksoverheid hoort de speed pedelec op het bromfietspad, of op de rijbaan. Je mag dus officieel niet op het fietspad rijden (een boete hiervoor bedraagt € 106, stand 2021). Voor een speed pedelec gelden de volgende maximum snelheden:

 • Op de rijbaan 45 km/u.
 • Op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom 40 km/u.
 • Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom 30 km/u.

Informatie van de Rijksoverheid

Let op:

In de gemeenten Amersfoort en Rotterdam kan je een ontheffing aanvragen voor het (met aangepaste snelheid) rijden op het fietspad. Mocht je rijden op de rijbaan niet prettig of onveilig vinden, dan kan je hier zonder risico op een verkeersboete, uitwijken naar het fietspad.

In de provincies Gelderland en Groningen heeft men op een aantal fietspaden door middel van onderborden het gebruik daarvan door speedpedelecs toegestaan.

Aanvraag ontheffing Amersfoort

Aanvraag ontheffing Rotterdam

België

In België lijken de regels losser te zijn dan in Nederland. Alsnog is de plaatsing van deze fietsen op de weg nog een doorlopend proces, maar wel is er meer vrijheid voor gebruikers om zich op fietspaden te begeven. Er zijn minimale voorwaarden waar deze fietsen aan moeten voldoen, zij vallen onder de categorie bromfietsen.

Regels om een speed pedelec te bezitten in België:

 • Je moet minimaal 16 jaar zijn.
 • Net als bij de bromfiets, moet u voor een speedpedelec minimaal een bromfietsrijbewijs (AM) hebben.
 • Een wit/rode kentekenplaat op uw speedpedelec is verplicht, het kentekenbewijs hoor je bij je te hebben.
 • Je moet een goedgekeurde helm dragen. Dat is volgens norm EN1078, met bijkomende voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd moeten zijn. Helmen die hieraan voldoen, hebben een CE-markering.
 • Elektrische ondersteuning mag blijven werken tot de snelheid van 45 kilometer per uur.
 • De motor heeft een maximaal vermogen van 4 kW.
 • Op de speedpedelec moet een achteruitkijkspiegel gemonteerd zijn aan de linkerkant.
 • De fiets moet voorzien zijn van een remlicht.
 • De fiets heeft een claxon.
 • De fiets valt onder de familiale verzekering en hoeft afgezien van schade en diefstal niet verplicht aanvullend verzekerd te worden.
 • Vanaf 1 januari 2018-gebouwde speed pedelecs moeten een amberkleurige reflector aan de zijkant hebben, net als een claxon en een remlicht.
 • Speed pedelecs moeten tegenwoordig (vanaf 1 januari 2018) volgens de norm 168/2013 goedgekeurd zijn. De eerdere 2002/24-norm is niet meer van toepassing.

Volgens de overheid hoort de speed pedelec op het fietspad als de maximale snelheid op de rijbaan hoger dan 50 km/uur is. Is het minder of gelijk aan 50 km/uur, dan mag de fietser zelf beslissen of hij op de rijbaan rijdt of het fietspad. Voor andere wegen, zoals langs het water, heeft iedere wegbeheerder de vrijheid zelf te bepalen waar een speed pedelec lokaal mag rijden. Jaagpaden zijn sinds 2017 toegankelijk voor speed pedelecs, met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Dit maakt men duidelijk met verkeersborden.

De Belgische tak van de Fietsersbond schrijft over regels betreffende het wegennet het volgende:

 • Wat het beperkt éénrichtingsverkeer (BEV) betreft, kan men via onderborden speedpedelecs toelaten. Hetzelfde geldt voor wegen waar enkel plaatselijk verkeer wordt toegelaten.
 • Voor het gebruik van landelijke wegen die worden aangeduid met het bord F99 kan een pictogram worden toegevoegd dat speed pedelecs toelaat.
 • In een fietsstraat worden speedpedelecs gelijk gesteld aan gewone fietsen waardoor ze andere fietsen voorbij mogen steken. Wel moeten ze de snelheidsbeperking van 30 km/uur respecteren die geldt in fietsstraten.
 • De gemengde voet- en fietspaden, aangeduid met een blauw rond bord met fietsers en voetgangers (D9 en D10 borden), blijven verboden voor speed pedelecs.